พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

ออกแบบระบบต่างๆผ่านสายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว เช่น ทีวี กล้อง เน็ต โทรศัพท์0846529479

฿0.00
ออกแบบระบบต่างๆผ่านสายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว เช่น ทีวี กล้อง เน็ต โทรศัพท์
เหลือ 6 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : Fiber to roomระบบต่างๆผ่านไฟเบอร์อ๊อฟติก0846529479
  • รหัสสินค้า : 000442

รายละเอียดสินค้า ออกแบบระบบต่างๆผ่านสายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว เช่น ทีวี กล้อง เน็ต โทรศัพท์0846529479

ออกแบบระบบต่างๆผ่านสายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว เช่น ทีวี กล้อง เน็ต โทรศัพท์

งานบริการแบบ smart solution คือ : การรวมบริการหลักใน หรือนอกอาคาร ให้เดินทางไปบนโครงข่ายเดียวกัน ที่ดีที่สุดคือโครงข่ายใยแก้วนาแสง ดังนั้นทุกบริการที่ต้องการใช้ให้บริการที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบริการในห้องพักลูกค้า หรือบริการส่วนกลางของอาคาร มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณในการทาโครงข่ายสายน้อยที่สุด โดยบริการหลักที่ใช้งานภายในอาคารส่วนใหญ่มีดังนี้
1. บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้อง หรือส่วนกลางทางเดิน
1.1 การบริการภายในห้อง : เราสามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานของแต่ล่ะห้องให้แตกต่างกันได้ตามต้องการ เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าที่เข้าพัก และลูกค้าไม่สามารถนาอุปกรณ์มาอื่นๆ มาเสียบสายแทนที่อุปกรณ์เดิมได้
1.2 การบริการแบบส่วนกลาง : เป็นบริการแบบ hotspot wifi คือลูกค้าต้องเกาะสัญญาณ wifi ส่วนกลางก่อน แล้วใส่ user – pass ตามที่กาหนดจึงจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ตามความเร็วที่กาหนด

2. บริการระบบโทรศัพท์ภายใน ด้วยระบบ ip pbx (โทรศัพท์ ip ) สามารถควบคุมการโทรเข้า-ออก ได้ทุกจุดบริการ และรองรับการใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์แบบ analogue ในราคาถูกทั่วไปได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องโทรศัพท์ ip (ซึ่งมีราคาแพง) เท่านั้น และในระบบ ip pbx ยังสร้างบริการกระจายเสียงตามสาย เพื่อการประกาศได้อีกด้วย ไม่ต้องสร้างระบบบริการใหม่เพิ่มเติม

3. บริการช่องรายการ ทีวี. – เคเบิล ทีวี. และ IPTV
3.1 บริการช่องรายการ ทีวี.ภายในอาคารด้วยที่รับสัญญาณจากช่องรายการฟรีดาวเทียม หรือระบบสมาชิก และช่องรายการจากระบบ ทีวี.ดิจิตอลพื้นฐาน และส่งออกไปในอาคารด้วยระบบดิจิตอล ที่ให้ภาพคมชัดเทียบเท่าคุณภาพ HD ชัดเท่ากันทุกห้อง และจัดเรียงผังรายการใหม่ได้ตามต้องการ สร้างตัววิ่งโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ได้ ดูภาพโดยตรงผ่าน ทีวี.ในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณใดๆ
3.2 บริการช่องรายการแบบ IPTV คือการสร้างชุดช่องรายการทั้งหมดจากระบบ ทีวี. ปรกติ และส่งเข้าอาคารไปเป็นระบบ NETWORK ดูผ่านกล่องรับสัญญาณ แอนดรอย์ ทีวี. เพื่อเป็นทางเลือกในการบริการ เพราะหากอาคารส่งช่องรายการทั้งหมดในรูปแบบของ IPTV ก็ไม่จาเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ที่ 3.1 แต่ต้องมีกล่องดุ ทีวี.เพิ่มในทุกห้องของการบริการ

4. บริการกล้องวงจรปิดภายในอาคาร : โดยปรกติระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ทุกอาคารจาเป็นต้องมีนั้นจะมีโครงข่ายสายแยกส่วนออกจากบริการอื่นๆ เช่นโครงข่ายสายทองแดง หรือโครงข่ายสายแลน แต่ด้วยระบบ SMART SOLUTION เราสามารถรวมระบบกล้องวงจรปิด เข้าเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ โดยให้คุณภาพของการใช้งานมากกว่าเดิม เพราะเป็นโครงข่ายใยแก้วนาแสง ซึ่งจะไม่ถูกการรบกวนจากโครงข่ายอื่นใด และเพิ่มจานวนจุดติดตั้งได้ไม่จากัด

บริการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราสามารถที่จะทาให้รวมอยู่ในสายใยแก้วนาแสงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งหากเป็นระบบเดิม ต้องมีบริการล่ะโครงข่าย ทาให้จานวนสายสัญญาณต่างๆ ในอาคารมีมากเกินจาเป็น และก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ รวมถึงการดูแลโครงข่าย ก็ทาได้ยาก ที่สาคัญคือใช้งบประมาณในการรักษาสภาพสูง และไม่มีวันจบสิ้นเพราะสายสัญญาณทั่วไปที่ใช้โลหะในการนาสัญญาณนั้นต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
ซึ่งต่างจากสายในแก้วนาแสงที่ไม่มีโลหะเป็นตัวนาสัญญาณ จึงไม่เกิดการรบกวนจากสัญญาณใดๆ เดินทางไปในรางไฟฟ้าภายในอาคารได้ และด้วยขนาดที่เล็กจึงไม่ใช้พื้นที่ หรือต้องสร้างกล่องเก็บสายต่างหากเพิ่มในอาคาร อีกทั้งราคาถูกกว่าสายสัญญาณอื่นๆ ทั้งหมด และไม่สิ้นเปลืองเงินในการดูแลรักษาสภาพเหมือนสายอื่นๆ ทั่วไป

https://www.digitaltvsystem.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/