พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

Fiber to roomระบบต่างๆผ่านไฟเบอร์อ๊อฟติก0846529479

https://www.digitaltvsystem.com/2021/d-matv-digital-tv-system%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3/งานบริการแบบ smart solution คือ : การรวมบริการหลักใน หรือนอกอาคาร ให้เดินทางไปบนโครงข่ายเดียวกัน ที่ดีที่สุดคือโครงข่ายใยแก้วนาแสง ดังนั้นทุกบริการที่ต้องการใช้ให้บริการที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบริการในห้องพักลูกค้า หรือบริการส่วนกลางของอาคาร มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณในการทาโครงข่ายสายน้อยที่สุด โดยบริการหลักที่ใช้งานภายในอาคารส่วนใหญ่มีดังนี้
1. บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้อง หรือส่วนกลางทางเดิน
1.1 การบริการภายในห้อง : เราสามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานของแต่ล่ะห้องให้แตกต่างกันได้ตามต้องการ เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าที่เข้าพัก และลูกค้าไม่สามารถนาอุปกรณ์มาอื่นๆ มาเสียบสายแทนที่อุปกรณ์เดิมได้
1.2 การบริการแบบส่วนกลาง : เป็นบริการแบบ hotspot wifi คือลูกค้าต้องเกาะสัญญาณ wifi ส่วนกลางก่อน แล้วใส่ user – pass ตามที่กาหนดจึงจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ตามความเร็วที่กาหนด

2. บริการระบบโทรศัพท์ภายใน ด้วยระบบ ip pbx (โทรศัพท์ ip ) สามารถควบคุมการโทรเข้า-ออก ได้ทุกจุดบริการ และรองรับการใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์แบบ analogue ในราคาถูกทั่วไปได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องโทรศัพท์ ip (ซึ่งมีราคาแพง) เท่านั้น และในระบบ ip pbx ยังสร้างบริการกระจายเสียงตามสาย เพื่อการประกาศได้อีกด้วย ไม่ต้องสร้างระบบบริการใหม่เพิ่มเติม

3. บริการช่องรายการ ทีวี. – เคเบิล ทีวี. และ IPTV
3.1 บริการช่องรายการ ทีวี.ภายในอาคารด้วยที่รับสัญญาณจากช่องรายการฟรีดาวเทียม หรือระบบสมาชิก และช่องรายการจากระบบ ทีวี.ดิจิตอลพื้นฐาน และส่งออกไปในอาคารด้วยระบบดิจิตอล ที่ให้ภาพคมชัดเทียบเท่าคุณภาพ HD ชัดเท่ากันทุกห้อง และจัดเรียงผังรายการใหม่ได้ตามต้องการ สร้างตัววิ่งโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ได้ ดูภาพโดยตรงผ่าน ทีวี.ในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณใดๆ
3.2 บริการช่องรายการแบบ IPTV คือการสร้างชุดช่องรายการทั้งหมดจากระบบ ทีวี. ปรกติ และส่งเข้าอาคารไปเป็นระบบ NETWORK ดูผ่านกล่องรับสัญญาณ แอนดรอย์ ทีวี. เพื่อเป็นทางเลือกในการบริการ เพราะหากอาคารส่งช่องรายการทั้งหมดในรูปแบบของ IPTV ก็ไม่จาเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ที่ 3.1 แต่ต้องมีกล่องดุ ทีวี.เพิ่มในทุกห้องของการบริการ

4. บริการกล้องวงจรปิดภายในอาคาร : โดยปรกติระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ทุกอาคารจาเป็นต้องมีนั้นจะมีโครงข่ายสายแยกส่วนออกจากบริการอื่นๆ เช่นโครงข่ายสายทองแดง หรือโครงข่ายสายแลน แต่ด้วยระบบ SMART SOLUTION เราสามารถรวมระบบกล้องวงจรปิด เข้าเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ โดยให้คุณภาพของการใช้งานมากกว่าเดิม เพราะเป็นโครงข่ายใยแก้วนาแสง ซึ่งจะไม่ถูกการรบกวนจากโครงข่ายอื่นใด และเพิ่มจานวนจุดติดตั้งได้ไม่จากัด

บริการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราสามารถที่จะทาให้รวมอยู่ในสายใยแก้วนาแสงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งหากเป็นระบบเดิม ต้องมีบริการล่ะโครงข่าย ทาให้จานวนสายสัญญาณต่างๆ ในอาคารมีมากเกินจาเป็น และก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ รวมถึงการดูแลโครงข่าย ก็ทาได้ยาก ที่สาคัญคือใช้งบประมาณในการรักษาสภาพสูง และไม่มีวันจบสิ้นเพราะสายสัญญาณทั่วไปที่ใช้โลหะในการนาสัญญาณนั้นต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
ซึ่งต่างจากสายในแก้วนาแสงที่ไม่มีโลหะเป็นตัวนาสัญญาณ จึงไม่เกิดการรบกวนจากสัญญาณใดๆ เดินทางไปในรางไฟฟ้าภายในอาคารได้ และด้วยขนาดที่เล็กจึงไม่ใช้พื้นที่ หรือต้องสร้างกล่องเก็บสายต่างหากเพิ่มในอาคาร อีกทั้งราคาถูกกว่าสายสัญญาณอื่นๆ ทั้งหมด และไม่สิ้นเปลืองเงินในการดูแลรักษาสภาพเหมือนสายอื่นๆ ทั่วไป

ระบบทีวีรีสอร์ท โรงแรมใช้ไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว ใช้งานได้ทุกระบบเลย เช่น ดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ไวไฟ ระบบทีวีพลูวิวล่ารีสอร์ท Pool Villa Resort ระบบทีวี ระบบกล้อวงวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต ไวไฟ การออกแบบระบบเก่าๆต้องวางระบบสายหลายแบบ แต่ระบบของเราใช้แค่สายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว ก็สามารถทำงานได้ทุกระบบ สามารถสั่งการที่ส่วนกลางได้เลยครับ ประหยัดงบประมาณในการติดตั้งระบบ ประหยัดไฟ เพราะระบบของเราส่วนใหญ่เป็นแบบ Passive ไม่ต้องใช้ไฟระหว่างทาง #ทีวีดิจิตอล #เสาอากาศทีวีดิจิตอล #ระบบรับสัญญาณทีวีดิจิตอล #รับติดตั้งเสาอากาศทีวี #ดิจิตอลทีวี #กล่องดิจิตอล #เสาดิจิตอล #ติดตั้งเสาดิจิตอล #เสาดิจิตอลอพาทเมนท์ #เสาดิจิตอลบ้านพักอาศัย #ระบบทีวี

ระบบทีวี,ดิจิตอล,DMATV คือการนำสัญญาณจากต้นแหล่งของสัญญาณ เช่น จากเสารับสัญญาณทีวีดิจอลภาคพื้นดิน, จากจานรับสัญญาณดาวเทียมทั้ง C-BAND และ KU-BAND และระบบทรูวิชั่น หรือจะนำสัญญาณจากเครื่องเล่นวีดีโอต่างๆ มามิกสัญญาณรวมกันแล้วส่งสัญญาณออกเป็นสัญญาณ RF ไปยังจุดรับชมทีวีโดยผ่านโครงข่ายสายโคเอ๊กเชียลหรือระบบสายเดิมได้เลยไม่ต้องเปลื่ยนสายแต่อย่างใด ระบบนี้จะทำในธุรกิจ คอนโด โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาพาร์ทเม้น ม่านรูด โชว์รูมรถ และอาคารสำนักงานต่างๆ และยังสามารถส่งสัญญาณคู่กับสัญญาณอนาล็อคได้อีกด้วย เป็นเหตุผลที่ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ต, โรงพยาบาล, คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้น, หอพัก, ห้องเช่ามม่านรูด, อาคารสำนักงานต่างๆ ต้องเปลี่ยนระบบทีวีเป็นระบบดิจิตอล
***ระบบทีวีดิจิตอล ปัจจุบันให้ภาพคมชัดระบบ 4K, UHD, FULL HD เท่ากับต้นแหล่งกำเนิดสัญญาณ และให้ระบบเสียง 2 ภาษา เมื่อเรานำสัญญาณจากจานรับสัญญาณดาวเทียม, ทรูวิชั่น และเครื่องเล่นวีดูโอต่างๆ มาผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณแล้วส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายเดิม เราสามรถรับชมภาพทีวีดิจิตอลแบบชัดๆ แบบ 4 K UHD, FULL HD และ SD
#ระบบทีวีดิจิตอลดูแลบำรุงรักษาง่าย ประหยัดไฟฟ้ามากกว่า 85% ไม่เหมือนระบบอนาล็อคใช้อุปกรณ์ 1ช่องต่อ1อุปกรณ์ ถ้ารับช่องรายการ 20ช่องก็ต้องใช้อุปกรณ์20ตัว แต่ระบบดิจิตอลหากต้องการรับช่องรายการจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 20 ช่องใช้อุปกรณ์เพียงตัวเดียว ซึ่งทำให้ “ดูแลบำรุงรักษาง่ายและประหยัดไฟฟ้าเป็นอย่างมาก”
***ระบบทีวีดิจิตอลสามารถทำรายการทีวีประชาสัมพันธ์ภายในแกผู้ใช้บริการ เป็นแบบภาพนิ่งเหรอเป็นวีดีโอ เช่นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และอื่นๆ ซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของเราอีกด้วย
***ระบบทีวีดิจิตอลสามารถทำอักษรวิ่งผ่านระบบทีวีช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มาใช้บริการอีกหนึ่งช่องทาง
***ระบบทีวีดิจิตอลให้ความคมชัดเท่ากันทุกจุด
***ระบบทีวีดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณกับโครงข่ายเดิมโดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุรกิจ และสามารถส่งคู่ขนานกับระบบอนาล็อคได้อีกด้วย

Fiber to room การออกแบบระบบการให้บริการต่างๆ
+ระบบทีวีดิจิตอล
+ระบบไอพีทีวี
+ระบบกล้องวงจรปิด
+ระบบไอพีโฟน
+ระบบไวไฟและอินเตอร์เน็ตไวไฟในห้องพัก
+ระบบเสียงตามสาย
งานระบบอาคาร หอพัก อพาร์ทเม้น มีให้เลือกมากมาย ปัจจัยที่จะเลือกใช้ ต้องดูกลุ่มลูกค้าประเภทไหน งบประมาณในการลงทุน ซึ่งงานระบบต่างๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันครับ
 
*********ระบบต่างๆที่ใช้งานตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบันนี้*******
 
1.ระบบดิจิตอลทีวี                   ส่งผ่านระบบทองแดง COAXIAL (RG6&RG11) 
2.ระบบอนาล็อก MATV          ส่งผ่านระบบทองแดง COAXIAL (RG6&RG11)
3.ระบบ L-Band ทรู                 ส่งผ่านระบบทองแดง COAXIAL (RG6&RG11)
4.ระบบ multiswitch               ส่งผ่านระบบทองแดง COAXIAL (RG6&RG11)
5.ระบบ ไอพีทีวี Hotel IPTV    ส่งผ่านสายแลนหรือไฟเบอร์อ๊อฟติก FIBER OPTIC SYSTEM
6.ระบบดิจิตอลทีวี  IPTV         ส่งผ่านสายแลน LAN SYSTEM
7.ระบบดิจิตอลทีวี ระบบไอพี  ส่งผ่านสายไฟเบอร์อ๊อฟติก FIBER OPTIC SYSTEMแสดง 1-6 จาก 6 รายการ