พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

HOTEL HOSPITALITY TV,HOTEL IPTV 0846529479

โรงแรม IPTV, ระบบ IPTV, โรงแรมระบบ IPTV, ระบบ IPTV สำหรับโรงแรม
HOTEL HOSPITALITY TV HOTEL IPTV 

โซลูชันโรงแรม DIBSYS เป็นผลิตภัณฑ์ DIBSYS รุ่นพิเศษที่ปรับแต่งสำหรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการโรงแรม (PMS) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STB ที่ใช้ Android สามารถรองรับลูกค้าที่มีคำขอต่าง ๆ ภายในเวลาที่โรงแรม เราสามารถให้บริการต่อไปนี้ให้กับลูกค้าของโรงแรมโดยตรงจากทีวี