พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

บทความ

ระบบ PON (Passive Optical Network) เป็นระบบเครือข่ายแบบใยแก้วนำแสงแบบพาสซีฟ 0846529479

08-01-2567 06:40:58น.

ระบบ PON (Passive Optical Network) เป็นระบบเครือข่ายแบบใยแก้วนำแสงแบบพาสซีฟ ที่ใช้ตัวแยกสัญญาณแบบพาสซีฟ (passive optical splitter) เป็นตัวแยกสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง (ONT) กับอุปกรณ์กลาง (OLT) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทำให้ระบบ PON มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
ระบบ PON ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ EPON และ GPON ซึ่งมีความแตกต่างกันในอัตราการส่งข้อมูลและจำนวนอุปกรณ์ปลายทางที่รองรับ โดย EPON สามารถรองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 1.25 Gbps และรองรับอุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุด 128 อุปกรณ์ ส่วน GPON สามารถรองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 2.5 Gbps และรองรับอุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุด 64 อุปกรณ์
ในปี 2567 ระบบ PON เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีดังต่อไปนี้
* ต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้ตัวแยกสัญญาณแบบพาสซีฟ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
* มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่สูญเสียสัญญาณมากนัก
* รองรับการใช้งานหลากหลายประเภท เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์ VoIP ทีวีดิจิตอล และกล้องวงจรปิด
นอกจากนี้ ระบบ PON ยังสามารถรวมงาน CATV และ MATV ไปได้อีกด้วย โดยอุปกรณ์ปลายทาง (ONT) สามารถใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลและสัญญาณ CATV/MATV ได้ด้วย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
ตัวอย่างการใช้งานระบบ PON ในไทย ได้แก่
* การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
* การให้บริการโทรศัพท์ VoIP ของผู้ให้บริการโทรศัพท์
* การให้บริการทีวีดิจิตอลของผู้ให้บริการทีวี
* การติดตั้งกล้องวงจรปิด
* การติดตั้งระบบเครือข่ายในบ้าน (LAN)
จะเห็นได้ว่าระบบ PON เป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน