logo
พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

บทความ

DigitalTV คืออะไร??? DVB S2,DVB C,DVB T,DVB T2 มาดูกันกับเราครับ0846529479

04-12-2563 15:53:24น.
DigitalTV คืออะไร?
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital television) คือการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดยสัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง การส่งข้อมูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบแอนะล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ จึงเรียกได้อีกอย่างว่า Multicasting การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทำให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่น โทรทัศน์ระบบ HDTV ตรงกันข้ามอะนาล็อกก็ใช้กับสัญญาณโทรทัศน์อะนาล็อก หลายประเทศจะเปลี่ยนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาล็อกเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เพื่อออกอากาศโทรทัศน์แบบอะนาล็อกได้ จึงใช้วิทยุคลื่นความถี่เดิม โทรทัศน์แต่เดิมใช้ระบบอนาลอก (analog) หรือเชิงเส้นทั้งในภาคการส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ แต่ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางขึ้น จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์นำมาพัฒนาใช้ในการช่วยโทรทัศน์ แต่ต่อมาได้มีผู้เล็งเห็นว่าหากนำ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ คงจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลคอมพิวเตอร์นั้นใช้ส่งสัญญาณ และรับสัญญาณในระบบดิจิตอล ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิตอลด้วย เนื่องจากโทรทัศน์ใช้กันทั่วโลก การเปลี่ยนระบบจากอนาลอกเป็นระบบดิจิตอล จึงต้องเปลี่ยนทั่วโลก ซึ่งคณะกรรมการสหภาพโทรคมนาคมสากล (ITU) กำลังประชุมกันอยู่ โดยกำหนดมาตรฐานดังนี้

1.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S The Digital Video Broadcasting Satellite System)
2.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C the digital cable eleliverly system) และ
3.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T the Digital Terrestrial Television System)

Digital TV ดูเหมือนจะเป็นข่าวใหม่ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย?

1.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S The Digital Video Broadcasting Satellite System) เริ่มใช้ในประเทศไทยมาเกือบ 20 ปี แล้ว ตั้งแต่ดาวเทียมไทยคม 1 และปัจจุบันได้เริ่มเปลี่ยนไปเป็น DVB-S2 แล้ว และจะพัฒนาไปเป็น DVB-S3 ต่อไป
2.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C the digital cable eleliverly system) TRUE Cable TV ใช้มานานแล้ว และปัจจุบันเป็น DVB-C2 แล้ว
3.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T the Digital Terrestrial Television System) กำลังจะเริ่ม แต่จะเริ่มโดยใช้ DVB-T2 (ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินยุคที่ 2)

เทคนิคการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายในอาคาร(Indoor)และภายนอกอาคาร(Outdoor)

 ดิจิตอลทีวี คือ ระบบการส่งสัญญาณทีวีที่มีการนำภาพและเสียงไปเข้ารหัสดิจิตอล แล้วส่งออกไปจากสถานีส่งไปยังผู้รับ ซึ่งผู้รับจะต้องมีการรับสัญญาณและแปลงสัญญาณที่เข้ารหัสดิจิตอลมาแล้วนั้น ออกมาเป็นภาพและเสียงเพื่อรับชมทางจอทีวี ซึ่งการเข้ารหัสดิจิตอลนี้เองทำให้สามารถรับชมภาพได้อย่างคมชัดไม่มีสัญญาณรบกวน รวมถึงสามารถรับชมภาพแบบความคมชัดสูง ระดับ HD (High definition)  โดยเป็นระบบการส่งทีวีที่จะถูกนำเข้ามาทดแทนระบบ อนาล๊อคทีวี แบบเก่า สำหรับประเทศไทย เราเลือกระบบส่งในแบบ DVB-T2 ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการส่งแบบใหม่ที่พัฒนามาจาก DVB-T

 

    

โดยในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นผู้รับชมจะต้องมีอุปกรณ์คือ

1.             เสาอากาศดิจิตอลทีวีหรือเสาอากาศที่สามารถรับสัญญาณ UHF ได้  

2.             อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set Top Box) ใช้งานร่วมกับจอทีวี ที่มีช่องเสียบ AV หรือ HDMI

โดยหากเป็นทีวีรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ ก็สามารถใช้เสาอากาศต่อสายสัญญาณเข้าโดยตรงกับทีวีได้เลย ไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

 

 

  

โดยทั่วไปแล้วการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถทำได้โดยการหันเสาอากาศไปรับ “สัญญาณโดยตรงจากสถานีส่ง ซึ่งจะทำให้สามารถรับสัญญาณที่ได้มีความแรงและคุณภาพดี แต่ในบางพื้นที่จะเป็นการรับ        “สัญญาณสะท้อนจากสิ่งปลูกสร้าง ก็สามารถทำได้โดยในการรับสัญญาณแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม บางพื้นที่สัญญาณสะท้อนจะให้คุณภาพที่ดีกว่าการหันเสาอากาศรับสัญญาณโดยตรงจากสถานีส่ง ซึ่งผู้รับชมต้องลองหันทิศทางเสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อคุณภาพที่ดีในการรับชม  รูปแบบในการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถแบ่งออกได้ แบบคือ

1.             การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายในอาคาร (Indoor)

2.             การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายนอกอาคาร (Outdoor)

 

 

 

  

ลักษณะการวางเสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายในอาคาร(Indoor)และภายนอกอาคาร(Outdoor)

 

1.            การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายในอาคาร (Indoor)

การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายในอาคารนั้นจะเป็นการนำเสาอากาศมาติดตั้งใช้งานรับสัญญาณภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ภายในบ้าน  บริเวณข้างๆจุดวางจอทีวี บนชั้นวางทีวี หรือยึดติดกับฝาผนังในอาคาร  การรับสัญญาณในรูปแบบ Indoor นี้พื้นที่ที่ใช้งานจะต้องมีความเข้มของสัญญาณสูง โดยพื้นที่ทั่วไปจะอยู่ห่างจากสถานีส่งไม่เกิน  30 กิโลเมตร เหมาะสำหรับต้องการรับชมเพียง จุดรับชม เสาอากาศที่ใช้จะเป็นเสาอากาศดิจิตอล Indoor  ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Active คือมีชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยขยายสัญญาณให้มีความเข้มและคุณภาพสัญญาณพอ ที่จะสามารถทำให้กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี(Set Top Box) หรือ จอทีวีที่รองรับดิจิตอลทีวี สามารถนำสัญญาณไปใช้งานเพื่อแปลงสัญญาณภาพและเสียงออกมาให้เรารับชมได้ โดยส่วนใหญ่แล้วการรับสัญญาณแบบ Indoor จะค่อนข้างปรับหาสัญญาณได้ยากกว่าการรับสัญญาณแบบ Outdoor ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

 

Indoor Trip...วิธีการในรับสัญญาณ Indoor ในพื้นที่ที่มีความเข้มของสัญญาณต่ำนั้น หากเรานำเสาอากาศไปวางในพื้นที่ที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถรับชมได้ ต้องลอง ปรับความสูงของจุดวางเสาอากาศ และตำเหน่งการวางของเสาอากาศ โดยเพียงแค่ระยะความแตกต่างของการย้ายตำแหน่งจากซ้ายไปขวาหรือลงล่างขึ้นบนเพียงแค่ระยะ นิ้ว อาจทำให้รับสัญญาณได้หรือไม่ได้ โดยพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางเสาอากาศนั้น ควรสูงจากพื้น ประมาณ 120เซนติเมตร ขึ้นไป ห้องที่รับควรมีหน้าต่าง และไม่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

 

 2. การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายนอกอาคาร (Outdoor)

 

 

การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายนอกอาคารนั้นจะเป็นการนำเสาอากาศ มาติดตั้งใช้งานรับสัญญาณภายนอกสิ่งปลูกสร้าง หรือนอกบ้าน เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีความเข้มของสัญญาณต่ำหรืออยู่ห่างจากสถานีส่ง การรับสัญญาณแบบ Outdoor สามารถใช้งานได้จนสามารถไกลถึง 100 กิโลเมตรจากสถานีส่ง โดยขึ้นอยู่กับกำลังส่งของสถานีส่งสัญญาณและ Gain การรับสัญญาณของเสาอากาศ  การรับสัญญาณแบบ Outdoor เหมาะสำหรับผู้รับชมที่ต้องการคุณภาพของสัญญาณและความเข้มสูง สามารถใช้กระจายสัญญาณได้มากกว่า จุดรับชม เสาอากาศแบบ Outdoor จะมีขนาดใหญ่กว่า Indoor มาก โดยมีหลายหลายชนิด มีขนาดความยาวตั้งแต่ 25-150 เซนติเมตร การรับสัญญาณแบบ Outdoor ผู้ใช้จะสามารถทำการปรับรับสัญญาณได้ง่ายมาก จึงเป็นรูปแบบการรับที่นิยมติดตั้งสำหรับบ้านหรือที่อยุ่อาศัยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การติดตั้ง

Outdoor Trip…. การรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบ Outdoor นั้น สำหรับในพื้นที่ ที่มีความเข้มของสัญญาณสูงหรืออยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณมาก อาจทำให้สัญญาณที่รับด้วยเสาอากาศแบบ Outdoor นั้นมีความเข้มของสัญญาณสูงเกินไปจนทำให้เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set Top Box) หรือ จอทีวีที่รองรับดิจิตอลทีวี ไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานจึงควรเลือกรูปแบบเสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานนั้นๆ

เราจะเห็นได้ว่าการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนั้นสามารถรับได้หลากหลายรูปแบบ เสาอากาศที่ใช้ก็มีหลากหลายประเภทผู้ใช้งานจึงควรเลือกอุปกรณ์ในการรับสัญญาณให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อคุณภาพ และความสุขในการรับชมดิจิตอลทีวี  

 

 

Digital TV Trip… การที่เราจะสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ระยะห่างจากสถานีส่งว่าไกลหรือไกล  แต่ขึ้นอยู่ความเข้มของสัญญาณในพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะสิ่งปลูกต่างๆที่สามารถลดทอนความเข้มของสัญญาณลงไปได้ อย่างเช่น เราอยู่ในพื้นที่ห่างจากสถานีส่งเพียง 10กิโลเมตร แต่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสูงปิดทึบ พื้นที่ ที่เราอยู่นั้นก็จะมีความเข้มของสัญญาณต่ำทำให้เรารับสัญญาณได้ยาก หรืออาจรับไม่ได้เลย แต่โดยทั่วไปแล้วหากผู้ที่ทำการส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีทราบจุดบอดของสัญญาณก็จะมีการดำเนินการปรับปรุงสัญญาณระบบส่งย่อยในพื้นที่นั้นๆ