พัดแซทเทิลไลท์,ระบบทีวี,ระบบดิจิตอลทีวี,ระบบไอพีทีวี,iptv,ปรับปรุงระบบทีวี,MATV,ระบบเคเบิ้ลทีวี,digital tv,ระบบทีวีรีสอร์ท,ระบบทีวีต่างชาติ,ระบบทีวีญี่ปุ่น,ใต้หวัน,เกาหลี,จีน 0846529479

บทความ

IP Phone คืออะไร การติดตั้งระบบไอพีโฟน ทำอย่างไร 0846529479

19-04-2566 19:33:51น.
 IP Phone คืออะไร
 
       IP Phone (ไอพีโฟน) หรือที่เรียกว่า IP Telephony คือ โทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP มีลักษณะการทำงานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอะนาลอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาใช้งานจะต้องต่อไอพีโฟนเข้ากับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโดยตรง (ซึ่งต้องมี server รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายในโครงข่าย IP ด้วย) โดยไอพีโฟนจะนำเอาเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอลขนาด 64 Kbps มาบีบอัดพร้อมกับการเข้ารหัส ที่มีลักษณะพิเศษใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ (Low-bit-rate Vocoder) ให้เหลือประมาณ 8-10 Kbps แล้วจัดให้อยู่ในรูปแพ็คเก็ตไอพี (IP Packet) ก่อน จากนั้นก็จะส่งผ่านเครือข่ายไปยังปลายทางที่ต้องการ 
 
หลักการทำงานของ IP Phone
 
        ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับองค์กร/ธุรกิจต่างๆ ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ แต่หากพูดถึงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากระบบเครือข่ายที่องค์กรมีอยู่พบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมี Bandwidth และความเร็วค่อนข้างสูง เครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสที่จะนำ bandwidth ที่เหลือมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก การสื่อสารด้วยเสียงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP (VOIP–Voice Over IP) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมาหลายปีแล้ว แนวคิดที่จะสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย จึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใด เพียงแค่การใช้งานดูเหมือนจะง่ายขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี มาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนโทรศัพท์ธรรมดาที่ใช้งานง่ายไม่แตกต่างจากโทรศัพท์ธรรมดา บางคนอาจเคยใช้โปรแกรมบางโปรแกรมโทรศัพท์ไฟเบอร์ธรรมดา ผ่านเครือข่าย internet ซึ่งที่ทำได้ก็เพราะว่าที่ปลายทางมีบริษัทที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ internet กับเครือข่ายโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า ITSP (Internet–Telephone Service Provider) นั่นเอง แต่ด้วย bandwidth ของเครือข่ายภายในองค์กรที่มากขึ้นกว่าเดิม และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้ปัจจุบันไม่เพียงแค่เสียงเท่านั้นที่สามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายได้ แต่ยังรวมถึงภาพของผู้รับ/ผู้โทร อีกด้วย
 
ข้อดีของ IP Phone
  • ใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีอยู่ (โดยการดัดแปลงบ้าง เนื่องจาก IP  Phone ต้องการไฟเลี้ยงประมาณ 45 Volts ซึ่ง Switch,router ไม่ได้จ่ายไฟมากขนาดนั้น) 
  • ใช้สื่อสารข้อมูลอย่างอื่นนอกจากเสียงได้
  • มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Video Conference, การเลือก forward บางสาย หรือ forward ทุกสาย
  • ประหยัดเนื้อที่ เนื่องจากสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เดิม (สาย LAN ที่มีหัวต่อ RJ-45 สามารถเสียบเข้า IP Phone ได้ และที่ IP Phone ก็ยังมี plug out ที่สามารถใช้สาย LAN ต่อจากโทรศัพท์ ไปเข้าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนเดิม) ดังนั้น จึงไม่เป็นการเปลือง port มากขึ้นแต่อย่างใด 
IP-PBX(VoIP Technology): IP-PBX คืออะไร และการImplement ระบบยังไง


ที่ตัวโทรศัพท์
    1. ต่อหูฟังเข้ากับตัวโทรศัพท์ให้เรียบร้อย
    2. ต่อปลั๊กไฟเข้าตัวโทรศัพท์
    3. ต่อสายแลนจากสวิทช์ มาเข้าที่ช่อง LAN

    4.กดปุ่ม menu 1 ครั้ง   -->   กดลูกศรลง 1 ครั้ง   -->   กดปุ่ม menu 1 ครั้ง
    5. จดค่า IP ไว้     ( เป็นค่า IP ของตัวโทรศัพท์ ในที่นี้ สมมุติว่าเป็น 192.168.16.51 )

ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
    6. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ต่ออยู่ในวงแลนเดียวกับโทรศัพท์
    7. เข้า Control Panel   -->   เข้า Network Connection   -->   คลิ๊กขวาที่ไอคอนแลน   -->   คลิ๊กซ้ายที่ Properties (ล่างสุด)
    8. ไปที่ Internet Protocal (TCP/IP)   -->   คลิ๊กปุ่ม Properties
    9. จดค่า IP ตัวบนสุดไว้    ( สมมุติว่าเป็น 192.168.1.222 )
   10. เปลี่ยนค่า IP ตัวบนสุด ( 192.168.1.222 ) ให้อยู่ใน subnet mask ( ค่า 3 ตัวแรก ) เดียวกับ IP Phone
        ในที่นี้คือเปลี่ยนจาก  192.168.1.222 เป็น 192.168.16.xx ( ตัวที่ 4 จะเป็นอะไรก็ได้ )
   11. เปิด IE ใส่ค่า 192.168.16.51 ( IP โทรศัพท์ ) ในช่อง URL ( ช่องใส่ชื่อเว็บ )
   12. ใส่ password เป็น admin
   13. แล้วตั้งค่าตามนี้
        ไปที่แท็บ Basic Setting   -->   เลือก Statically configured as   -->   ใส่ค่า 192.168.1.xx ในช่อง IP address ( เช่น
        192.168.1.204 )  -->   ใส่ค่า 255.255.255.0 ในช่อง Subnet Mask   -->  เลือก Bangkok ในช่อง Time Zone  --> Apply
        แล้ว Reboot
   14. เข้า Control Panel   -->   เข้า Network Connection   -->   คลิ๊กขวาที่ไอคอนแลน   -->   คลิ๊กซ้ายที่ Properties (ล่าง
         สุด)
   15. ไปที่ Internet Protocal (TCP/IP)   -->   คลิ๊กปุ่ม Properties
   16.เปลี่ยนค่า IP กลับเป็น 192.168.1.222 ( ตามที่จดไว้ในขั้นตอนที่ 9 )
   17. เปิด IE ใส่ค่า 192.168.1.204 ( IP โทรศัพท์ ) ในช่อง URL ( ช่องใส่ชื่อเว็บ )
   18. ใส่ password เป็น admin
   19. แล้วตั้งค่าตามนี้
   20. ไปที่แท็บ Account   -->   ใล่ค่าเบอร์โทรศัพท์ภายในที่ต้องการกำหนด ( เช่น 105 ) ในช่อง Account Name   -->   ใล่ค่า
         192.168.1.100 ในช่อง SIP Server   -->   
ใล่ค่าเบอร์โทรศัพท์ภายในที่ต้องการกำหนด ( เช่น 105 ) ในช่อง SIP User ID
         -->   
ใล่ค่าเบอร์โทรศัพท์ภายในที่ต้องการกำหนด ( เช่น 105 ) ในช่อง Authenticate ID   -->  ใส่ค่า 1234 ในช่อง
         Authenticate Password   -->   
ใล่ค่าเบอร์โทรศัพท์ภายในที่ต้องการกำหนด ( เช่น 105 ) ในช่อง Name   -->   เลือก via
         RTP (RFC 2833) ในช่อง Send DTMF
   21. Save   -->   Reboot

    หมายเหตุ
        กรณีทำพลาดแล้วจำค่าไม่ได้ว่าเซ็ตอะไรไปบ้างให้ทำการรีเซตโทรศัพท์ตามชั้นตอนต่อไปนี้

        ที่เครื่องโทรศัพท์
        1. กดปุ่ม menu 1 ครั้ง
        2. กดปุ่ม ลูกศรลง 1 ครั้ง
        3. กดปุ่ม menu 1 ครั้ง
        4. รอให้โทรศัพท์รีเซตกลับเป็นค่าโรงงาน (ประมาณ 10 วินาที)